Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa nr 271 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

Zespół Szkół w Chorzelowie

Szkoła Podstawowa Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku

Szkola Podstawowa nr 1 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Szkoła Podstawowa im.Kazimierza Górskiego w Dorbczy (Bydgoszcz)

Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Szkoła Podstawowa nr 52 – im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Kochanowskiego w Łodzi

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników w Krośnie

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku