Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Witold Fydrych
kontakt: stow.slodka1@onet.pl

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Słodka Jedynka” z siedzibą
w 43-230 Goczałkowicach-Zdroju
ul.W. Szymborskiej 22.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
- wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
- poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
- przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości.

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Stowarzyszenie, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Stowarzyszenie wskazuje, że mogą się Państwo z nami skontaktować listownie, na adres:
Stowarzyszenie „Słodka Jedynka”
ul.W. Szymborskiej 22
43-230 Goczałkowice-Zdrój
lub pocztą elektroniczną, na adres:
stow.slodka1@onet.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.