Od 1980 r. do 2014 r. niemal czterokrotnie wzrosła na świecie zachorowalność na cukrzycę wszystkich rodzajów -
ze 108 mln do 422 mln osób.

W Europie na cukrzycę choruje już 60 mln ludzi, czyli 9,2 proc. populacji.
W 2015 r. choroba ta była odpowiedzialna za 627 tys. zgonów, a u co trzeciego chorego nie została jeszcze wykryta.

W Polsce na cukrzycę choruje już około 3 mln osób,na cukrzycę typu 1 (tzw. insulinozależną) cierpi 200 tys. osób,

Z powodu cukrzycy typu 2 leczonych jest ponad 2,1 mln chorych.
Jednocześnie podejrzewa się,
że 600 tys. osób ma niewykrytą jeszcze cukrzycę.

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) przewiduje, że liczba diabetyków
może się zwiększyć na świecie nawet do 642 mln już w 2024 r.
Głównym tego powodem ma być gwałtowny wzrost zachorowań w krajach rozwijających się.
W Europie liczba chorych w 2040 r. może się zwiększyć do 71 mln.

* źródło : http://naukawpolsce.pap.pl

Rodzice małych diabetyków typu 1,
chcąc utrzymać jak najlepsze wyniki terapii u swojego dziecka,

zmuszeni są świadomie zranić jego ciało,
nakłuwając je nawet 6.000 razy w roku.


Ilość dziennych pomiarów cukru i dawek insuliny, zależna jest
od wielu czynników, takich jak : infekcje i stany chorobowe,
pogoda, samopoczucie, stres itp.