Przewlekłe powikłania

Każdy rodzaj cukrzycy niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań, zarówno tych ostrych, jak i pojawiających się z czasem.

Powtarzające stany hiperglikemii szczególnie nie są lubiane przez nasze naczynia.

„Popsute” naczynia krwionośne nie doprowadzają już wystarczającej ilości krwi do narządów i te zaczynają również cierpieć.

Odbija się to między innymi na układzie nerwowym, naszych oczach, kończynach i sercu.

Im więcej wahań poziomów cukru, nawet niewielkich, tym bardziej cierpi nasz organizm. Nawet jeśli teraz nic złego się nie dzieje, to na pewno organizm przypomni za kilka lat o błędach w samokontroli.

Gdy zaś wystąpi bardzo wysokie obniżenie lub podwyższenie glikemii, pacjent narażony jest na wystąpienie nagłych objawów i niebezpiecznej śpiączki.

Najczęściej występujące przewlekłe powikłania cukrzycowe.

*grafika pochodzi z internetu.